อนุทิน 166086 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๘

จากที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับคนในมหาวิทยาลัย…โดยเฉพาะได้มีโอกาสเข้าไปนั่งร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัย ถึงแม้จะอยู่ในวงนอก (เพราะผู้บริหารต้องการให้เรียนรู้และนำนโยบายจากสภาฯ ลงสู่การปฏิบัติจริง)…จึงทำให้รู้ถึงอะไรในบางอย่างกับการเป็นมหาวิทยาลัยได้มากมาย ย่างเข้าปีที่ ๑๖ แล้วสินะ!!! ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ด้วย…ในที่ประชุม คือ บทเรียนที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ๆ ด้วยตัวของคุณเอง…เห็นถึงที่มีทั้งดี-ไม่ดี…พัฒนา-ไม่พัฒนา…รู้-ไม่รู้…ฯลฯ มากมาย ในการเรียนรู้ของฉัน จะนำความที่ตนเองรู้ทั้งสองด้านแล้วนำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ แยกแยะด้วยตัวเองว่า สิ่งใดที่ควรนำมาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด…มิใช่เพื่อส่วนตน และได้เห็นบางสิ่งจากคนภายนอก เข้ามาเพื่อสิ่งใด???…เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ เอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)