อนุทิน 166080 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

การขอผลงานเพื่อเลื่อนระดับของ มข ที่เราสอนน้อง

ชนก ทำคู่มือการพยาบาลในกลุ่มโรคที่ดูแลและงานวิเคราะห์หน้างานง่ายๆ

ชนพ ทำงานวิเคราะห์และวิจัยจากงานประจำ

ชช ต้องทำงานวิเคราะห์เชิงระบบและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ ได้องค์ความรู้ใหม่

เขียน 26 Oct 2019 @ 08:19 ()


ความเห็น (0)