อนุทิน 166076 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๖

ฝึกแยกกาย กับจิตออกจากกันเสมอ ๆ ด้วยการเจริญสติและสมาธิ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)