อนุทิน 166075 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๕

ของจริง นิ่งเป็นใบ้…ของพูดได้ไม่ใช่ของจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)