อนุทิน 166074 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

การทำผลงานวิชาการของพยาบาล หากสามารถทำงานประจำอย่างมีคุณภาพ และสามารถสอนงานผ่านหลักสูตร training งานที่ตนทำอยู่ เป็นวิทยากรสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการเขียนเอกสารคำบรรยายอย่างมีคุณภาพ นำหลักฐานเชิงประจักษ์และผลวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่เรารับผิดชอบ งานที่ส่งแบบนี้เรียกว่า ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวความคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน/โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต

เขียน 25 Oct 2019 @ 06:56 ()


ความเห็น (2)

กำลังตรวจผลงานเพื่อเลื่อนระดับค่ะ ขอโน๊ตความคิดไว้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

Note เยอะ ๆ เลยค่ะพี่แก้ว. จะได้รู้แนวคิดคนตรวจ … เทียบเคียงมาใช้ทางทันตแพทย์ได้ด้วย … เป็นพระคุณค่ะ