อนุทิน 166071 - ต้นโมกข์

YOLO (โย โล) = You Only Live Once = เธอมีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียว ดังนั้นใช้มันซะ = จงค้นหาเวลา แล้วใชัมันซะ = Searching the time

เขียน 25 Oct 2019 @ 05:33 ()


ความเห็น (0)