อนุทิน 16607 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

แก้ปัญหา DBIx::Class ได้ไปเรื่อยๆ ที่จริงไม่ใช่ปัญหาหรอก แต่เป็นความไม่เข้าใจของเรามากกว่า It takes time to master a powerful tool.

เขียน 28 Jul 2008 @ 09:17 () แก้ไข 28 Jul 2008 @ 09:17, ()


ความเห็น (0)