อนุทิน 166067 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สองของ Stephen Krashen ตอนที่ 1

นี่เป็นบทความกึ่งแปล เพราะการแปลจะรวบรวมเอานักวิชาการคนอื่นๆที่เขียนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาษาที่ 2 ของ Stephen Krashen ไว้ด้วย เราจะมาลองแปลความคิดรวบยอดกว้างๆของ Krashen ก่อน

-การรับรู้ภาษา (language acquisition) ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎไวยากรณ์ที่รู้ตัวในขณะนั้น (use of conscious grammatical rule) และไม่จำเป็นต้องฝึกการท่องอย่างน่าเบื่ออีกต่อไป (tedious drill)

-การรับรู้ต้องให้มีการปฏิสัมพันธ์ในภาษาที่ต้องการจะฝึกอย่างมีความหมาย—-การสื่อสารโดยธรรมชาติ (natural communication) ซึ่งผู้พูดไม่จำเป็นต้องท่องประโยคที่ได้จดจำมา แต่เกี่ยวข้องกับสาร (message) ที่พวกเขาพูดถึง และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

-ตัวป้อนที่ยกระดับการใช้ภาษา (comprehensible input) คือส่วนผสมอันจำเป็นและสำคัญในการรับรู้ภาษา

-ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการจัดให้ผู้เรียนพบกับตัวป้อนที่ยกระดับการใช้ภาษา ในสถานการณ์ที่ปล่อยวาง และเต็มไปด้วยสารที่นักเรียนต้องการที่จะได้ยิน วิธีการเหล่านี้จะไม่บังคับให้เกิดการผลิตภาษาในตอนเริ่มต้น (early production) แต่จะให้นักเรียนผลิตภาษาเมื่อพวกเขาพร้อม และต้องตระหนักรู้ว่าการพัฒนาเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น และตัวป้อนที่ยกระดับการใช้ภาษา ไม่ใช่เกิดจากการบังคับ และแก้ไขการผลิตภาษา

-ในโลกจริง การสนทนากับเจ้าของภาษาที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ คือสิ่งที่มีประโยชน์

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricardo E. Schutz. Stephen Krashen’s Theory of Second Language Acquisition

ครูบ้านนอก. สมมติฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen. ตอนที่ 1

เขียน 24 Oct 2019 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)