อนุทิน 166055 - ต้นโมกข์

ASAP (เอ เอส เอ พี) = as soon as possible = เร็วเท่าที่จะเร็วได้ เช่่น

I need my passport back ASAP = ฉันต้องการหนังสือเดินทางของฉันคืนโดยเร็ว

เขียน 23 Oct 2019 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)