อนุทิน 166038 - ต้นโมกข์

ปัจจัยด้านอายุในการเรียนรู้ทางภาษา ตอนที่ 1

โพสต์อันนี้มาจากบทที่ 5 ในหนังสือคู่มือที่สุดยอด ของ Jack C. Richards ในหนังสือ Language Teaching (2015) ฉันต้องการที่จะสรุปสิ่งที่ Richards เขียนเกี่ยวกับปัจจัยด้านอายุในการเรียนรู้ภาษาต่อมาฉันจะให้ความคิดเห็นว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการสอนในชั้นเรียนอย่างไร

มักมีคำกล่าวว่าเด็กๆน่าจะเรียนภาษาได้อย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพมากกว่าผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็มีข้อได้เปรียบดังที่เราจะเห็นต่อไป

ในยุค 1970 มีทฤษฎีว่าความสำเร็จของเด็กเกิดขึ้นมาจากแนวคิดเรื่องช่วยเวลาวิกฤต (critical period) สำหรับการเรียนรู้ภาษา (ก่อนวัยหนุ่มสาว pre-puberty) เมื่อผู้เรียนผ่านช่วงนี้ไป การเปลี่ยนแปลงในสมอง ย่อมทำให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่ยากขึ้น หนังสือหลายเล่มจึงมีทฤษฎีว่าเด็กๆสมควรจะได้รับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆในทันที (ข้ออ้างนี้ตอนยังใช้อยู่โดยผู้บริหารที่ให้เรียนตั้งแต่วัยเด็ก)

แต่โชคร้ายเป็นอย่างยิ่ง มีงานวิจัยจำนวนมากที่ใช้ทฤษฎีนี้เป็นฐานกลับไม่สามารถยืนยันมันได้ นั่นคือ เราไม่สามารถยืนยันว่าเด็กๆจะเรียนได้ดีกว่าผู้ใหญ่ แน่นอนว่าเด็กๆสามารถออกเสียงได้ดี ในขณะที่ผู้ใหญ่จะมีสำเนียงภาษาของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่อธิบายว่าเหตุใดเด็กๆจึงเรียนรู้ภาษาได้อย่างง่ายๆ ในสภาพจริง เด็กๆมีแนวโน้มในเรื่องแรงจูงใจที่จะเรียนในระดับสูง พวกเขาได้รับตัวป้อน (input) ระดับเดียวกันหรือสูงกว่า และยังมีการฝึกฝนอีกด้วย การเรียนรู้ภาษาในระดับนี้ย่อมได้รับการยอมรับจากเพื่อน และความพึงพอใจจที่ได้สื่อสารในระดับที่ตนเองรู้เรื่อง สำหรับเด็กที่โตกว่านี้หรือผู้ใหญ่ ปัจจัยอย่างเดียวย่อมไม่ได้รับเลย ดังที่ Dornyei (2009) ได้ชี้ มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับภาษาที่สองที่ประสบผลสำเร็จ (second language acquisition) อายุอาจไม่ใช่หนึ่งเดียวที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่ได้รับการบันทึกไว้ถึงการเรียนรู้ภาษาของเด็กที่ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่มีผู้ใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Language Teacher Toolkit. The age factor in language learning.

เขียน 21 Oct 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)