อนุทิน 166029 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๔

มีความต้องการ อยากให้ความรู้กับคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโปรแกรมในการวัดสมรรถนะของมนุษย์ เพราะต้องการถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองทำงานด้านบุคคลมานาน อยากถ่ายทอดออก เพื่อให้คนที่ทำงานด้านคอมฯ นำไปเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป…และนำไปวัดคน เพื่อประหยัดพื้นที่ กระดาษในการเขียน หากสนใจติดต่อพี่บุษมาค่ะ จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในตัวคนให้…หากคุณทำได้ ได้ทั้งเงินและตำแหน่งทางวิชาการด้วยค่ะ “นวัตกรรมใหม่ ที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเราเองอย่างถูกต้อง จากองค์ความรู้ของคนที่เคยทำงานด้านบุคคลของภาครัฐมาค่ะ”…พี่บุษอยากเห็นการพัฒนาคนของเมืองไทยให้เกิดขึ้น…มองภาพกว้าง สามารถนำไปวัดตั้งเด็กเล็ก ๆ จนถึงคนทำงานเลยค่ะ …[email protected]…081-9536669 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)