อนุทิน 166027 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๒

เตรียมเขียนโครงการ ๓ โครงการ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั่วประเทศให้กับมหาวิทยาลัย…เพราะตอนนี้มีผู้สนใจ ติดต่อเข้ามาทาง FB มากมาย สิ่งสำคัญในการจัดโครงการ คือ การจัดทำหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทันโลก รวมทั้งประสบการณ์ของการทำงาน จะทำให้หลักสูตรเป็นที่น่าสนใจต่อการอบรม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)