อนุทิน 166026 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๑

กำลังมีความคิดว่า…ในอนาคต บารมีธรรมจะสามารถนำไปวัด เรื่อง “สมรรถนะ (Competency)” ของมนุษย์ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)