อนุทิน 166025 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๐

ฝึกจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอ ๆ…บารมีแห่งความเพียร เมื่อรู้ว่ามีสิ่งที่มากระทบจิตเรา ก็หมั่นฝึกเพื่อละ และปล่อยวาง ให้เห็นว่า มัน คือ ธรรมดาที่มาอยู่บนโลกมนุษย์ มันเป็นเช่นนี้เอง…บารมีธรรมที่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)