อนุทิน 166024 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๙

ร่างกาย…คือ เรือนที่เราอาศัยอยู่ สุดท้ายตัวเราก็ต้องทิ้งเรือนที่เราอาศัยนี้ไป…ฝึกจิตมาถึงขั้นนี้ เรียนรู้เพื่อสู่นิพพาน…บันไดธรรมที่พากเพียรเสมอ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ร่างกายคือ ธาตุ 4 สุดท้ายต้องคืนกับสู่ธรรมชาติตามที่มา ไม่ว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ ..มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ดับ..คือ จิตวิญญาณ..ที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม บุญ กรรมที่สร้าง..จนถึงวันเข้าถึง ธรรม ในตน..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ใช่แล้วค่ะ สุดท้ายตัวเราจะเห็นในบางสิ่งเองค่ะ