อนุทิน 166000 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๕

ความแตกต่าง ตั้งอยู่บนความไม่แตกต่าง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)