อนุทิน 165983 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ในแต่ละช่วงชีวิตที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน วัยเกษียณ น่าอ่านหนังสือเล่มนี้ เจ้าชายน้อย (little prince) มาก

เขียน 17 Oct 2019 @ 13:00 () แก้ไข 31 Oct 2019 @ 18:24, ()


ความเห็น (0)