อนุทิน 165977 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๓

ความสุข…ในความคิดของฉันเอง คือ การขึ้นอยู่กับการมองโลกของตัวเราเอง ซึ่งตรงกับความคิดของฮาร์วาร์ด…เพราะบางครั้งหากตัวเรามองโลกไม่ดี ความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ทันที…ในทางกลับกันหากเรามองโลกในแง่ดี ความทุกข์ก็จะหายกลายมาเป็นความสุขได้ทันทีเช่นกัน…สำหรับเรื่อง ครอบครัว สังคม เงิน ร่างกาย การใฝ่รู้ การผ่อนคลาย การมีน้ำใจ จิตวิญญาณ นั้น ฉันคิดว่า น่าจะเป็นเพียงองค์ประกอบของความสุข…”ทฤษฏีแห่งความสุข” ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)