อนุทิน 165976 - ณัชพล ทารพันธ์

กิ้งกือ เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมีขามากที่สุดในสัตว์บกทุกชนิด ร่างกายจะประกอบไปด้วยส่วนของหัวและลำตัว กิ้งกือเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดด มักชอบอาศัยอยู่ในดิน โพรงไม้ เพื่อที่จะหลบพักอยู่ในช่วงเวลากลางวัน พวกมันชอบกินซากสัตว์ และซากเน่าเปื่อยเป็นอาหาร โดยจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืน และกิ้งกือเมื่อถูกโดนตัวหรือใครแกล้งก็มักจะหดตัวเป็นวงกลม อยู่นิ่งและไม่เคลื่อนไหวไปมา และกิ้งกือยังมีประโยชน์คือช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในระบบนิเวศเพื่อเป็นอาหาร ทั้งซากพืชและซากสัตว์ได้ด้วย

เขียน 17 Oct 2019 @ 00:12 ()

คำสำคัญ (Tags) #กิ้งกือ#สัตว์ขาเยอะสุดความเห็น (0)