อนุทิน 165969 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๐

การถอดแบบองค์ความรู้ของตนเอง…ต้องใช้เวลา ประสบการณ์ ความรู้ ความพากเพียรพยายาม ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการถอดองค์ความรู้…เมื่อถอดออกมาแล้ว ก็จะเป็นองค์ความรู้ของคน ๆ นั้น ใช้ได้หรือไม่ได้ นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่จะทำให้คนอื่นรู้ว่า คน ๆ นั้น เป็นคนเช่นไร มีองค์ความรู้จริงหรือไม่ นี่คือ ความหมายของการถอดแบบองค์ความรู้ของคน ๆ หนึ่ง ในอนาคต หากมนุษย์ต้องการให้เกิดการพัฒนาในตัวของคนมากยิ่งขึ้น ควรจัดทำโปรแกรมเรื่อง การถอดแบบองค์ความรู้ของมนุษย์ให้เกิดขึ้น เพราะจะสามารถวัดพฤติกรรม หรือ Competency (สมรรถนะ) ของคน ๆ นั้น ได้อย่างเป็นจริงมากสุด

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)