อนุทิน 165967 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๘

Design Thinking…คือ การคิดเชิงออกแบบ คือ การคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)