อนุทิน 165966 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๗

“ค่านิยม” มีส่วนสำคัญมาก ในการสอนคน…โดยเฉพาะเรื่อง “การสอนคนให้รู้จักคิดเป็น”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)