อนุทิน 165964 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๕

ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก…สองมือเราเท่านั้นที่ช่วงสร้างโลก ๕๐ กว่าปีที่ผ่านมา เคยถือแบบนี้ไปตลาดให้กับแม่บัว…ห่างหายไปนานด้วยการถือถุงพลาสติกมาแทน…มาระยะนี้ ใช้ตะกร้าใบนี้ไปตลาดแทนการหิ้วถุง แม่ค้าชอบยัดยู้จะให้…เลยบอกแม่ค้าไปว่า “ไม่ต้อง” มีตะกร้ามาใส่ เธอมองแล้วอมยิ้ม…ช่วยสร้างโลกให้ปราศจากมลพิษจากเศษขยะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)