อนุทิน 165960 - ต้นโมกข์

โมโหงั้นเหรอ? การตั้งชื่อและความเข้าใจของความโกรธต่างชนิดกันอาจช่วยคุณได้ ตอนที่ 4

พวกอินเดียยังมีการแยกแยะระหว่างความโกรธเชิงการเมือง ที่ไว้สำหรับชนชั้นปกครองหรือพวกเจ้านายกับความโกรธส่วนบุคคล ที่ไว้สำหรับเพื่อน, ครอบครัว, หรือเพื่อนบ้าน เธอไม่สามารถผสมความโกรธเชิงการเมืองกับความโกรธส่วนบุคคลได้

Paul ยังกล่าวว่า “มีความโกรธที่น่าสนใจ ที่เราเรียกว่าความโกรธเชิงน่ารัก เธอแสดงอารมณ์นี้กับคู่รัก ที่คู่รักทำให้คุณโมโห แต่คุณยังรักพวกเขาต่อไป มันเป็นผสมกันระหว่างความรัก, ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, และความโมโห ความโกรธส่วนบุคคลเพื่อควบคุมมัน

ในวิถีทางที่เหมือนกัน ความโกรธก็เป็นดั่งไวน์ (wine) จะมี 3 ขั้นตอนหลัก เช่น พันธุ์องุ่นทำไวน์ขาว (chardonnay) และ พันธุ์องุ่นทำไวน์แดง (pinot noir) แต่ละขั้นตอนจะมีการผสมผสานกันของทั้งกลิ่น, รสชาติ, และความแข็งแรง ยิ่งเธอสังเกตลักษณะแบบนี้มากเท่าไร (คือการตั้งชื่อ) เธอก็ยิ่งรู้จักไวน์ดีเท่านั้น และหากเธอเรียนรู้การสังเกตรสชาติและความแตกต่างของความโกรธ และตั้งชื่อมันได้มากเท่าไร เธอก็ยิ่งจัดการมันได้มากขึ้นเท่านั้น Maria Gendron นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเยลกล่าว

Gendron ยังกล่าวอีกว่า “มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าการระบุชื่อความรู้สึกเป็นอาวุธที่ทรงอำนาจในการควบคุมมัน” มันสามารถควบคุมไม่ให้ความโกรธครอบคลุมคุณ มันสามารถให้ตัวแนะในการโต้ตอบกับความโกรธ และในบางครั้งมันอาจทำให้ความโกรธหมดไป

ความคิดคือการที่เรายกประโยคที่กว้างและเป็นเรื่องทั่วไป เช่น “ฉันโมโหสุดขีด” และทำให้มมันเฉพาะเจาะจงมากขึ้น หรือจะเอาอย่างคนไทย เช่น “ฉันไม่พอใจ” หรือแบบเยอรมัน “backpfeifengesicht”

นักจิตวิทยาเรียกเทคนิคนี้ว่า ความสามารถในการแยกแยะอารมณ์ต่างๆได้ (emotional granularity)” มีงานวิจัยเสนอว่า ยิ่งเราแยกแยะอารมณ์ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งจะตะโกนหรือทำร้ายคนที่ทำแบบนั้นกลับเราได้น้อยขึ้นเท่านั้น มันไม่คล้ายกับการกินแบบหัวราน้ำ เมื่อมีความเครียด ในทางตรงกันข้าม คนจะวินิจฉัยความผิดปกติเชิงความเครียดหลักจะมีการแยกแยะอารมณ์ได้น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

แปลและเรียบเรียงจาก

Michaeleen Doucleff. Angry? How Naming and Understanding the Different Kind of Anger Can Help.

เขียน 15 Oct 2019 @ 19:09 ()


ความเห็น (0)