อนุทิน 165959 - อาจารย์ต้น

ลูกชาย: พ่อ ผมอยากแต่งงาน พอ: แกพูดคำว่า “ขอโทษ” ก่อน ลูกชาย: ทำไมหละ? พ่อ: ขอโทษก่อน ลูกชาย: ทำไมหละ? พ่อ: ขอโทษก่อน ลูกชาย: ผมผิดเรื่องอะไร? พ่อ: ต้องขอโทษก่อน ลูกชาย: ทำไมหละ? พ่อ: ต้องกล่าวขอโทษก่อนเป็นอันดับแรก ลูกชาย: อย่างน้อยบอกเหตุผลหน่อยครับ พ่อ: กล่าวขอโทษก่อน ลูกชาย: พ่อครับ ผมขอโทษ พ่อ: เอาหละ ที่นี่ลูกพร้อมในการแต่งงานแล้ว การฝึกของพ่อสำเร็จลงด้วยดี เมื่อเธอรู้ว่าต้องกล่าวขอโทษโดยไม่มีเหตุผล ลูกจึงพร้อมแต่งงาน! 5555+

#freetheLèseMajestéSuspect

เขียน 15 Oct 2019 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)