อนุทิน 165956 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๓

เวลาผ่านไปเกือบ ๒๘ ปี…ได้มาซึ่งภาพนี้ ขึ้นอยู่ที่สองมือของเราเป็นผู้สร้าง

เรียนรู้…ชีวิต ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)