อนุทิน 165955 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๒

พวกเธอเรียนรู้…สู่โลกกว้าง เป็นครั้งแรกที่พี่ฟ้าครามห่างอกย่า…ปู่เรบอกว่า “สักวันเราก็ต้องจากกัน” พวกเธอต้องอยู่ด้วยตัวของเธอเองให้ได้ความเห็น (0)