อนุทิน 165953 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๐

ครบ ๑ เดือนกว่าแล้ว…หนูน้อยเดวา ได้ฤกษ์โกนผมไฟ…ด้วยฝีมือยายกับป้านก…ย่าไปเยี่ยมเธอ ๆ อมยิ้ม และให้ย่าอุ้มเธอตลอดความเห็น (0)