อนุทิน 165937 - ต้นโมกข์

วลี not to take no for an answer

ใช้เพื่อว่าอย่ามาปฏิเสธสิ่งที่ยื่นให้ไปเลย หรือเสนอว่าพวกเขาควรยอมรับสิ่งที่ให้หรือการเชื้อเชิญ

………..

เขียน 12 Oct 2019 @ 07:10 ()


ความเห็น (0)