อนุทิน 165931 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๖

“บารมี ๑๐” แรกเลย ไม่เคยรู้ว่าตนเองได้ฝึกปฏิบัติอยู่ เพราะไม่ได้ใส่ใจในพระธรรม…แต่ปัจจุบันได้รู้ได้ตนเอง “ปัจจัตตัง”

https://www.gotoknow.org/posts/670649#0ความเห็น (0)