อนุทิน 165930 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๕

บารมี 10…ที่ทุกคนสามารถฝึก นำมาปฏิบัติให้กับตนเองได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)