อนุทิน 16593 - มัทนา

มัทนา

บัณฑิตวิทยาลัยของ UBC เตรียมระบบการสอบไว้เป็นระบบระเบียบดีจัง นักศึกษาทุกคณะสอบที่เดียวกันหมดที่ตึก Graduate Student Centre เป็นห้องสำหรับสอบ defense โดยเฉพาะ ช่วยนักศึกษาเต็มที่ มีประธานคุมการสอบมาจากส่วนกลางไม่ให้มีการถามแบบ personal หรือ hostile ตอนจบที่คณะกรรมการคุยกันตัดสินผลก็มีการอัดวีดีโอไว้

เขียน 28 Jul 2008 @ 04:56 ()


ความเห็น (0)