อนุทิน 165929 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๔

กรรมฐาน…หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำงานของจิต สิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมจิต หรืออุบาย หรือกลวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดสมาธิ กรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนด เพื่อให้จิตสงบอยู่ได้ ไม่เที่ยวเตลิดเลื่อนลอย ฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมาย…แค่รู้ว่า “ตนเอง กำลังทำอยู่” สาธุ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)