อนุทิน 165922 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๓

มิมีอะไรดีเท่า…หันกลับมามองดูที่จิตของเราเอง นี่คือ การฝึกตัวของเราเอง…ช่วงนี้ ชอบทำอะไรเงียบ ๆ อยู่คนเดียว ซึ่งไม่ใช่โลกส่วนตัว แต่เพราะต้องการฝึกจิตของเราเอง…หนทางสู่นิพพาน ขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเอง…จงอย่าประมาทต่อชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของเราเอง



ความเห็น (0)