อนุทิน 16592 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สุขเหรอ สุขจริง ๆ เหรอ เอื้อมแล้วได้สุขจริง ๆ เหรอ สุขมันอยู่ใกล้อย่างนั้นจริง ๆ เหรอ...?
ถ้าอยู่ใกล้อย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายคงจะเอื้อมสุขมาไว้ในอ้อมกอดแล้วคงสุข สุข และสุขหมดทุกข์ทั้งปวงเป็นแน่แท้

คนเรานั้นเกิดมาพร้อมทุกข์ประหนึ่งเห็ดที่โผล่ขึ้นจากดินแล้วย่อมนำติดขึ้นมาด้วย
เมื่อมีชีวิตก็ต้องมีทุกข์ ความรู้ในทุกข์และความดับทุกข์นั้นจะช่วยนำชีวิตให้อยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขนะ

เอื้อมหาทุกข์เพื่อรู้จากทุกข์ ดีกว่าเอื้อมหาสุขแล้วทุกข์อย่างสุดใจ...

เขียน 28 Jul 2008 @ 01:41 ()


ความเห็น (0)