อนุทิน 165914 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๑๘

ไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการได้ลงมือปฏิบัติ…เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์…ฝึกจิตให้ฟู ด้วยตัวของเราเอง…”ปัจจัตตัง” รู้ได้เฉพาะตนจริง ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)