อนุทิน 165912 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๑๖

การฝึกจิตให้ดี ๆ…ก็จะมิเคยกลัวกับโรคซึมเศร้า ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ สำคัญมาก ที่มนุษย์ต้องใช้จิตที่ดีในการดำรงชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)