อนุทิน 165909 - prayat duangmala

ส่งท้ายกับการเป็นครู..ด้วยการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน.. ผอ.ไม่เคยรู้ว่าการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ในโรงเรียนขนาดจะจัดได้ดี..มีผู้ปกครองออกมาร่วมงานและกิจกรรมมากทั้งชมการแข่งขันจยถึงพิธีปิด

เขียน 08 Oct 2019 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)