อนุทิน 165906 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๑๔

จงเรียนรู้…โลกมนุษย์ ได้อย่างรู้จริง…จงอย่าได้กลัว “ความเป็นจริง”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้โลกภายนอกว่ายาก ..เรียนรู้โลกภายในยิ่งยากกว่า..

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะอาจารย์…โลกภายในใจของเราเอง ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองค่ะ