อนุทิน 165893 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๙

มีความเข้าใจ ในคำว่า “บันไดธรรม”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)