อนุทิน 165875 - ต้นโมกข์

คนที่เรียนครูสามารถที่จบการศึกษาได้ แม้ว่าจะไม่เก่งภาษาอังกฤษ คณะกรรมการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ตอนที่ 1

คณะกรรมการ Rathakorn Kidkan กล่าวในที่ทำงานว่า “พวกเราได้ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว เพราะว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประชุมร่างกรอบโครงคุณภาพในประเทศไทย (Thailand Qualification Framework ย่อว่า TQR) ไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณภาพทางภาษาอังกฤษกับนักศึกษาที่สูงเกินไป”

เขายังกล่าวอีกว่า “มีข้อกังวลหลายส่วนที่กลัวว่านักเรียนอาจไม่จบการศึกษา หากคุณภาพทางภาษาอังกฤษแบบเชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูง”

เหตุการณ์นี้เริ่มที่ TQR ต้องการผู้ที่จบการศึกษาที่เป็นครู ที่ไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษต้องได้ระดับ B2 ในกรอบโครงของยุโรป (the Common European Framework of Reference for Language ย่อว่า CEFR) และคนที่จบเอกภาษาอังกฤษต้องได้ระดับ C1

CEFR คือ มาตรฐานนาๆชาติในการบรรยายทักษะทางภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งขั้นเบื้องต้น A1 ไปถึงขั้น C2 คือเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ

ในการได้ระดับ C1 บุคคลต้องสามารถสื่อสารทางภาษาอังกฤษในระดับคล่องแคล่ว โดยมีพื้นที่การใช้ที่เหมาะสม, ความอ่อนไหว, และความสามารถในการเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ไม่คุ้นเคย

ในการได้ระดับ C2 บุคคลต้องประสบผลสำเร็จในการสื่อสารได้เหมือนกับเจ้าของภาษา และนำเสนอตนเองได้ในหลายๆหัวข้อ

Rathakorn กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนมาทางครูจะได้แค่ A1 และ A2 เท่านั้น A1 คือคนที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบง่ายๆ ในขณะที่ A2 คือคนที่สามารถสื่อสารข้อมูลแบบง่ายๆ และเริ่มใช้ภาษาในบริบทที่คุ้นเคย “ดังนั้น สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า B2 และ C1 ไม่ควรจะใส่ใน TQR”

แปลและเรียบเรียงจาก

The Nation. Teacher-to-be graduate with poor English, panel decides.

เขียน 04 Oct 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)