อนุทิน 165870 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๖

แม่สาวน้อย “เดวา” ของย่า…แม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกัน แต่ความสัมพันธ์เบื้องลึก เราถึงกันเสมอลูกความเห็น (0)