อนุทิน 165869 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๕

เรียนรู้มามากมาย…หากไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มันก็เท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)