อนุทิน 165868 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๔

จิตที่ฝึกมาดี…ย่อมคิดดีต่อตนเอง และผู้อื่นเสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)