อนุทิน 165861 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๓

จิตนั้น…สำคัญมาก เพราะคือ ตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)