อนุทิน 165856 - อาจารย์ต้น

วลีว่า as far as I’m concerned

ใช้เมื่อเธอต้องการแสดงความคิดเห็น ที่แตกต่างจากความเห็นของคนอื่นๆ

…………

เขียน 02 Oct 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)