อนุทิน 165849 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๙๘

๓๐ พย.๒๕๖๒-๑ ต.ค.๒๕๖๒…เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ มีทั้ง ผศ. รศ. ศ. ได้รู้อะไรมากมายกับทางด้านวิชาการ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)