อนุทิน 165848 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๙๗

มีสักกี่คน…บนโลกมนุษย์ เมื่อเกิดมาแล้ว ได้ลงมือปฏิบัติทางธรรม…มีแต่ทางโลกกันเสียมากกว่า

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)