อนุทิน 165847 - prayat duangmala

เข้าแถวเคารพธงชาติ พบปะเป็นประจำที่เคยทำ..ถามนีกเรียนว่า ถ้าครูไม่มาเพราะต้องออกตามเวลา นักเรียนก็จะไม่มีครูคอยบ่นแล้วนะ..เอาอย่างไร..เขาบอกว่าจะช่วยกันออกคนละ 10 บาทจ้างครูมาสอน..ลดค่าขนมลง..รู้สึกว่าเด็กเขาหวังให้ครูดูแลเขา..

เขียน 01 Oct 2019 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)