อนุทิน 165838 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง historic กับ historical

คำว่า historical เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง สิ่งที่ใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

แต่

historic เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกัน แต่หมายถึง เหตุการณ์หรือการประดิษฐ์ที่เคยส่งผลต่อ หรืออิทธิพลต่อบางสิ่งในอนาคต

เช่น

The novel is based on historical events in settling of the American West.

นิยายสร้างมาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เรื่องการตั้งถิ่นฐานของพวกอเมริกันตะวันตก

กับ

The signing of the bill today will be a historic event.

การลงชื่อในกฏหมายตั๋วแลกเงินจะเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ

………………..

เขียน 30 Sep 2019 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)